مشاوران مدیریت کسب و کار اوج
دوره آمادگی آزمون RMP

دوره آمادگی آزمون RMP

جزئیات دوره

  • دسته بندی : دوره های آمادگی آزمون های حرفه ای مدیریت پروژه