مشاوران مدیریت کسب و کار اوج
دوره آموزش استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

دوره آموزش استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

جزئیات دوره

  • دسته بندی : دوره های عمومی مدیریت پروژه