مشاوران مدیریت کسب و کار اوج
انجمن مدیریت پروژه ایران انجمن مدیریت پروژه ایران

گرچه تلاشهای متعددی از اوایل دهه هفتاد برای شكل گیری انجمن مدیریت پروژه توسط افراد...

ادامه مطلب
معرفی موسسه AXELOS و استاندارد PRINCE2 معرفی موسسه AXELOS و استاندارد PRINCE2

استاندارد PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) یکی از استانداردهای مطرح در زمینه مدیریت پروژه می...

ادامه مطلب
انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)

امروزه تغييرات وتحولات مربوط به علم وپيشرفتهاي شگرف بشر در زمينه هاي مختلف علمي  ازچند...

ادامه مطلب
®PMI (مؤسسه مدیریت پروژه) ®PMI (مؤسسه مدیریت پروژه)

®PMI (مؤسسه مدیریت پروژه) سازمانی غیرانتفاعی و فعال در زمینه حرفه مدیریت پروژه است که طیف...

ادامه مطلب